پیگیری وضعیت درخواست ها

لطفا ایمیل خود را به همراه شماره پیگیری یکی از درخواست هایتان وارد نمایید. لینک دسترسی به فرم پیگیری درخواست برای شما ایمیل خواهد شد.

اگر در سامانه پشتیبانی گرین وب حساب کاربری دارید وارد شوید و در غیر اینصورت برای دسترسی به تمام درخواست های خود یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید.

در صورتیکه اولین باری است که با ما ارتباط برقرار می کنید یا اینکه شماره درخواست خود را گم کرده اید, لطفا یک درخواست جدید ثبت کنید

لطفا شکیبا باشید!

لطفا شکیبا باشید... این کار چند ثانیه ای طول می کشد!